Ir-Ruzarju
Il-Misteri tal-Ferh (It-Tnejn u s-Sibt)
Il-Misteri tat-Tbatija (It-Tlieta u l-Gimgha)
Il-Misteri tal-Glorja (L-Erbgha u l-Hadd)
Il-Misteri tad-Dawl (Il-Hamis)